Distriktets verksamhet och bokföring granskas av förtroendevalda revisor. Distriktet har inga krav på sig att ha auktoriserade revisorer (omsättningen är för liten), så distriktets revisorer är erfarna lekmannarevisorer.

Revisorer 2016

Richard Brorsson
Albin Westermark

Revisorerna kan nås på revisor@skane.sverok.se