Valberedningen är de som inför varje årsmöte letar upp medlemmar som är intresserade och lämpade för att sitta i nästa års distriktsstyrelse.

2016 års valberedning

Valet av valberedning vakantsattes av stämman. Distriktstyrelsen har delegerats ansvaret av att fyllnadsvälja en valberedning.

 

Valberedningen består av avgående styrelseledamöter

Alexandra Hjortswang
Chris Jonasson

Valberedningen kan nås på valberedningen@skane.sverok.se