Nedan följer distriktets årsmötesprotokoll

Ordinarie årsmöte 2017-02-12