Folkbildning och studiecirklar

Att lära sig nya saker i en studiecirkel där alla är med och bestämmer kallas för folkbildning. En studiecirkel är en studieform som går ut på att man i grupp (ca 3-12 personer) träffas och utbyter erfarenheter för att bättra på sina egna kunskaper. Studiecirklar är berättigade till statligt stöd som Studiefrämjandet förmedlar genom bidrag till kurslitteratur, lokaler, material, med mera.

Exakt hur man väljer att lära sig bestämmer man själv i studiecirkeln. I vissa fall väljer man att följa en specifik kursbok t ex, ”Lär dig snickra”, andra gånger består studietiden av planering eller repetition inför t ex, en teaterföreställning. En studiecirkels upplägg är helt upp till cirkeldeltagarna.

I rollspelssammahang kan det till exempel innebära att man försöker lära sig ett nytt regelsystem eller att man planerar en längre äventyrskampanj (i t ex samurajernas Japan). Lajv och Reenactment, som mer eller mindre är uppbyggt kring olika former av hantverk, lämpar sig ytterst väl för intressanta och kreativa studiecirklar i t ex sömnad, smide, med mera. Själva utövandet inom Lajv liknar dessutom snarast friformsteater, så man kan även tänka sig studiecirklar i t ex. dramaturgi, karaktärsbyggning och annat relaterat.

Om man tänker efter så motsvarar nog folkbildning ganska mycket av det vi spelare gör. Tänk på alla de ändlösa timmar ni har spenderat på att söka bakgrundsinformation (om historia, geografi, samhällsfenomen etc), eller slitit för att få ihop era rustningar i tid till slaget.