Kulturarrangemang

Ett kulturarrangemang är en folkbildningsverksamhet vars syfte är att framföras eller visas inför en publik. Med publik menas alltifrån dess traditionella betydelse (t ex teaterpublik) till besökare eller deltagare. Skillnaden mellan en studiecirkel och ett kulturarrangemang är att det rapporteras som en engångsföreteelse. Typexempel på kulturarrangemang är: föreläsningar, utställningar, lan och konvent m.m.

Det är viktigt att Studiefrämjandet står med som arrangör eller samarbetspartner. Loggan skall finnas på all marknadsföringsmaterial samt att en har löpande kontakt med en handläggare under planerandet av kulturarrangemanget.

Exempel: Föreningen Dragontales tänker arrangera en temakväll kring ämnet Fantasy. Under temakvällen har en tänkt demonstrera och provspela nya DoD. För att göra kvällen extra maffig har endessutom bjudit in författaren X som ska föreläsa om sin nya fantasybok.

För att aktiviteten ska räknas som ett kulturarrangemang måste det uppfylla följande regler:

  • Aktiviteten måste pågå i minst 30 min och ska visas för publik.
  • Kulturarrangemanget får inte ske i någons privata hem.
  • Det ska vara en planerad verksamhet i samarbete med Studiefrämjandet.
  • Det ska framgå att Studiefrämjandet är arrangör till arrangemanget, bland annat genom att Studiefrämjandets logotyp finns med på affischer och flyers).