Regler

Reglerna för en studiecirkel är rätt lätta att uppfylla – man måste inte ens vara en Sverokförening för att kunna starta en. Däremot så gäller följande:

 • Man ska lära sig något eller utveckla sina kunskaper på en cirkel
  Det är helt OK att lära sig att bli en bättre figurmålare eller att rollspela för att bli bättre på att spela sin karaktär. Alla former av hantverk som är knutet till spelande är OK. Kontakta Studiefrämjandet och fråga dem om ni är osäkra. Alla mallar på den här sidan är exempel på vad som är OK.
 • Deltagande ska vara fritt och frivilligt
  Ni kan inte kräva att personer ska vara med i cirkeln enbart för att de är i föreningslokalen eller liknande utan alla måste ge sitt gillande. Den ska vara öppen för alla och utan krav på förkunskaper.
 • Gruppens gemensamma kunskap är det centrala
  Studiecirkeln är definitionsmässigt en liten grupp människor som tillsammans utifrån sina behov och intressen söker kunskap inom samma område.
 • Det är Studiefrämjandet och deltagarna som tillsammans anordnar verksamheten
  Innan du startar en cirkel så måste du få den godkänd av en handläggare. Det är viktigt att ni talar om för gruppen att det är en studiecirkel. Det är ibland något som glöms bort eftersom det är naturligt att kunskapen ligger i fokus och inte formen.
 • Cirkeln består av minst tre personer
  Ni måste vara minst tre personer när ni startar cirkeln och ni kan bara rapportera de träffar som ni är minst tre personer.
 • Cirkeldeltagarna är minst 13 år gamla
  Alla deltagare måste för att räknas som deltagare fylla 13 år under året. Yngre personer kan vara med, men de räknas i så fall inte. Någon övre åldersgräns finns inte.
 • Cirkelledaren ska godkännas av en handläggare på Studiefrämjandet
  Det är inga problem att det är en helt ny person som ska vara cirkelledare, men det är viktigt att han blir introducerad av Studiefrämjandet (hur man fyller i närvarolistor, får ersättning etc.) Det finns även kostnadsfria ledarskapsutbildningar som Studiefrämjandet håller kontinuerligt för alla cirkelledare (kanske något för CV:n?).
 • Cirkeln består av minst tre sammankomster
  Ni kan inte ha en cirkel om ni har mindre än tre sammankomster. För att räknas som deltagare i cirkeln så måste samtliga ha varit med minst en av de tre första gångerna.
 • Cirkeln består av minst nio studietimmar
  Det sammanlagda antalet studietimmar måste vara minst nio (en studietimme = 45 minuter)
 • En cirkel kan maximalt rapporteras 40 veckor på ett år
  Även om man träffas en eller flera gånger i veckan så kan en cirkel bara rapporteras i maximalt 40 veckor på ett år.
 • Verksamheten har inte mer än tre studietillfällen per vecka
  Tre träffar får högst räknas per vecka eftersom det ska gå tid mellan gångerna.
 • En studiecirkel kan bara rapporteras hos ett studieförbund
  Man kan inte rapportera en studiecirkel hos mer än ett studieförbund samtidigt.