Uncategorized

Snart är det dags!

Den 12 februari är det dags för Sverok Skånes årsmöte och om ni klickar här hittar ni allt som ska diskuteras. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till oss på gunnar.sodergren@skane.sverok.se. Om ni missat kallelsen som gick ut för ett par veckor och all information, som fanns i den, så kommer det nu en gång till:

Sverok Skåne kallar härmed till årsmöte den 12 februari, klockan 12.00, på Malmö e-sportcenter, Claesgatan 8, 214 26 Malmö.

Vad är årsmötet?
Årsmötet är Sverok Skånes högst beslutande organ och det är här vi bestämmer hur distriktet ska arbeta det kommande året. Motioner kommer att behandlas, budget och verksamhetsplan kommer att fastställas och en ny styrelse kommer väljas.

Ombud på årsmötet
Varje enskild medlemsförening har möjlighet att skicka ett antal ombud som kommer vara med och påverka vilka beslut som fattas på detta möte. Antalet ombud din förening kan skicka baseras på det högsta av era medlemstal för åren 2015 och 2016, enligt följande modell:

1 ombud för 1 – 9 medlemmar
2 ombud för 10 – 24 medlemmar
3 ombud för 25 – 59 medlemmar
4 ombud för 60 – 144 medlemmar
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

För att ett ombud ska vara giltigt behöver den till mötet medtaga en fullmakt (länk till mall) undertecknad av en styrelsemedlem samt en medlem ur föreningen (en kan inte underteckna sin egen fullmakt).

Vi skulle uppskatta om ni i förväg meddelar hur många ombud ni ämnar skicka, då det ger oss bättre möjligheter att planera mötet. Om ett ombud har speciella behov i form av kost, allergier eller liknande, vänligen meddela oss detta i god tid på gunnar.sodergren@skane.sverok.se.

Sammanfattning
Var: Malmö e-sportcenter, Claesgatan 8, 214 26 Malmö
När: 12 februari, från klockan 12.00
Vad: Ombud och inbjudna träffas och beslutar hur Sverok Skåne ska arbeta det kommande året

Välkomna!
/Alexandra Hjortswang
Ordförande, Sverok Skåne