Årsmöten

Kallelse till Sverok Skånes årsmöte 2023

Kallelse till Sverok Skånes årsmöte 2023 Image
Hej! Du får detta mail då du är förtroendevald i en av Sveroks många Skånska föreningar!
I detta mail får du:
Kallelsen till årsmötetHandlingarnaFacebook eventInfo om hur du anmäler dig
Observera att årets årsmöte kommer att behandla stadgeändringar!  

Kallelsen
Du och din förening är kallade till årsmöte för Sverok Skåne. Föreningen får lov, oavsett medlemsantal, skicka två representanter till årsmötet. Vad:Distriktets årsmöte  Vi går igenom gångna året, planer och budget för 2022 samt väljer ny styrelse.

När:Helgen 25-26 mars

Tid:16:00 – 24:00 Lördag.  Mingel och aktiviteter.10:00 – 15:00 Söndag.  Årsmötet.

Var:  Best Western Malmö Arena Hotel   Hyllie Boulevard 12, 215 32 MALMÖ

Varför:Det är viktigt att skicka ombud för att göra din förenings röst hörd. Årsmötet är det som bestämmer vad distriktsstyrelsen ska och får lov att göra.

Hur:Kom som ombud till årsmötet. Du behöver en fullmakt från din förening för att ha rösträtt.Du bestämmer själv om du vill vara med på mingel eller endast på årsmötet.Om du vill ha mat och/eller hotellrum måste du anmäla detta till oss. (Mer info längre ner)

Motion:För att en Motion (förslag från medlemmar) ska tas upp på årsmötet måste den ha skickas in senast tre veckor innan årsmötet. Det vill säga senast 5 mars.Förslag som kommer in efter det räknas som Övrig fråga. 

Frågor:Skicka alla frågor till oss via mail: info@skane.sverok.se Vänliga hälsningar,Sverok Skånes styrelse  

Kom 2 personer från 1 förening!Är du nervös att åka ensam?
Från och med årsmötet 2022 så har varje förening möjlighet att skicka minst två personer!

Antalet ombud en förening kan skicka är baserat på dens medlemsantal. Uträkningen går att hitta i våra stadgar. För att underlätta för små föreningar så inför vi att alla får skicka minst 2 personer. 1 ombud med rösträtt och 1 representant med bara närvarorätt. 

HandlingarnaHandlingarKnappen/Länken kommer att fyllas på efter hand med samtliga bilagor. Dessa måste finnas till hands för samtliga medlemmar senast två veckor innan årsmötet. Det vill säga 12 mars. 

NomineraValberedningenValberedningen letar med ljus och lykta efter de som vill engagera sig i distriktet.

Det är genom att engagera sig som man har möjlighet att påverka vart distriktet är på väg.Tillsammans skapar vi ett hemtrevligt distrikt där det är lätt att göra det man brinner för!

Vilja är viktigare än vana. Inne på nominera hittar du mer info om de som redan kandiderar och du kan nominera dig själv eller någon du känner! 

Hur du anmäler dig!
Anmälan är viktig för att vi ska veta hur många som kommer. Om du bara vill vara ombud så kan du dyka upp i tid för mötet. Vill du vara med på minglet, få mat under helgen och övernattning måste du anmäla dig senast 13 mars!

Facebook eventFacebookAnmäl dig i vårt Facebook event för att få info om uppdateringar!

Anmälan mat och övernattningAnmälan hotell och matFör att få mat lördag kväll och/eller lunch söndag, eller sova över på hotellrum så måste du har skickat in anmälan senast 12 mars. Man delar rum med ett annat ombud. Vänligen anmäla dig på länken även om du inte planerar att sova över så att vi har en uppskattning på hur många som kommer!

Mat och hotell rum är kostnadsfritt om man anmäler sig innan deadline! Vi ses på årsmötet!