AllmäntÅrsmöten

Osäker om du är medlem i Sverok Skåne? Så här vet du!

I samband med att vi under början av 2024 har skickat ut fysiska brev till alla våra medlemsföreningar om vårt årsmöte så har vi fått mycket frågor kring hur medlemskap i distriktet fungerar.

Vad är Sverok Skåne?
Sverok Skåne är ett av tolv distrikt i riksförbundet Sverok – spelkulturförbundet. Förbundet Sverok består av nästan 1000 föreningar, ca 10% av dem finns i vårt vackra Skåne!

Sverok Skåne leds av en så kallad distriktsstyrelse. I distriktsstyrelsen sitter flera förtroendevalda personer som kommer från olika föreningar i distriktet. Distriktsstyrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ett jämt antal ledamöter.

Distriktsstyrelsen tar hand om relationen till regionen (Region Skåne), kan göra påverkansarbete i kommunerna, kan ge lokalt stöd till föreningarna och ge bidrag till föreningarna.

Vem är medlem i Sverok Skåne?
Medlem i Sverok Skåne är man om man är medlem i en Sverok knuten förening som har sitt säte i någon av Skånes 33 kommuner. Våra medlemsföreningar består av antingen fristående föreningar eller huvudföreningar och deras avdelningar. Avdelningar är som en liten förening inne i en större förening, ofta får de hjälp av sin huvudförening med vissa saker som årsmöte, ekonomi och annat administrativt.

Vem har fått vårt fysiska brev?
Våra brev har bara gått till personer som är registrerade som kontaktperson för någon av våra medlems föreningar. Vem som är kontaktperson, och för vilken förening, har vi hämtat ur vårt system Ebas med hjälp av Sveroks kanslipersonal. Om du inte känner igen att du är kontaktperson, eller om din uppgifter är fel så kan du kontakta förbundet så hjälper dem dig.

Vill du veta mer om vårt årsmöte så kan du läsa här!