Bidrag

Att söka bidrag för ditt evenemang är ett viktigt steg för att försäkra sig om att det verkligen kan hållas. Här är en kort och tydlig guide för att komma igång:

  • Identifiera dina behov: Definiera tydligt vilka kostnader evenemanget kommer att ha, som lokalkostnader, marknadsföring, material och underhållning.
  • Förbered en ansökan: Skriv en övertygande ansökan som förklarar syftet med evenemanget, samt en tydlig budget. Var specifik och realistisk. Berätta gärna hur ert evenemang engagerar barn och unga, det vill säga de som är mellan 6 – 25år.
  • Följ upp: Om du får ett positivt svar, skriv till oss och bekräfta så kan vi diskutera hur vad mer som kan behöva hända. Om du får avslag, be gärna om feedback för att förbättra framtida ansökningar.
  • Be om dokumentation: Om ditt bidrag godkänns, se till att följa de nödvändiga stegen för att få dina medel och se till att hålla dig till eventuella krav om redovisning eller rapportering.

Att söka bidrag kan vara en givande process som hjälper dig att genomföra ett framgångsrikt evenemang. Ni tränar också på att sköta bokföring och handskas med papper, vilket ni kommer att behöva senare i livet.

Ha tålamod och var beredd att visa hur ditt evenemang kommer att göra nörderiet i Skåne ännu bättre.

Vi i Sverok Skåne kan såklart ge dig ledning och guidning genom hela processen. Om du har några frågor eller bara känner dig osäker kan du alltid kontakta oss på mejl, eller via vår Facebook.


I detta dokumentet kan du se Sverok Skånes riktlinjer för utdelning av bidrag.


Typer av bidrag som finns hos Sverok Skåne

Samarrangemang

Samarrangemang är ett samarbete mellan distriktet och förening där distriktet går in som arrangör i föreningens event. Ni får en utsedd kontaktperson i styrelsen som hjälper er med eventet. Arrangemanget måste kunna generera det som heter deltagardagar hos Region Skåne.

Mer info om Samarrangemang


Projektbidrag

Ett bidrag för att genomföra ett projekt. Projektet kan vara så litet eller så stort som ni känner för. Det kan vara allt från att genomföra ett event, köpa in ny saker, ha en utbildning, att din förening resor till ett annat event tillsammans.


Microbidrag

Om din förening är liten, består av unga eller av annan anledning inte har ett bankkonto så kan ni ansöka om ett Micro bidrag. Med Microbidraget är det distriktet som betalar och din förening hämtar ut. Det kan vara en ny rollspelbok från Playoteket, nya färger till ert figurspel från Unispel eller varför inte lite glitter från Slöjddetaljer?


Inköp

Är det något praktiskt ni behöver, som LAN-utrustning eller kortterminal? Ibland väljer Sverok Skåne att köpa in saker som används vid många arrangemang för att i framtiden kunna låna ut dem till föreningar. Om ni har något förslag på ett sådant inköp får ni gärna höra av er och motivera er idé!

Skriv till styrelsen på info@skane.sverok.se.