Bidrag

Ungdomsbidrag – Sverok <3 Regionen

Varje år söker distriktet pengar från Region Skåne baserat på antal medlemmar och förra årets verksamhet, som arrangerades av distriktet. Årets ekonomi baseras alltså på distriktets verksamhet för två år sedan. Detta innebär att ni är med och skapar pengarna som kan användas för att arrangera saker om två år!

Att ha Sverok Skåne som arrangör

Om det så gäller en helt ny idé för rekrytering av nya medlemmar eller er årliga träff för de gamla rävarna så kan ni ansöka om att ha Sverok Skåne som arrangör för ert arrangemang. Detta innebär att Sverok Skåne kan bidra med bl.a:

  • Pengar
  • Personal
  • Marknadsföring
  • Kontakter
  • Utrustning

Sverok Skåne kan också hjälpa er komma i kontakt med andra föreningar, som har det ni behöver låna.

Ansökan

Ansökningar skickas in löpande under året och Sverok Skånes styrelse behandlar ärendet så fort det är möjligt. En ansökan ska skickas till info@skane.sverok.se och innehålla:

  • En beskrivning av evenemanget
  • En balanserad budget där ett eventuellt stöd från Sverok Skåne är med.

Efter att styrelsen fattat sitt beslut kommer de att meddela er direkt. Om beslutet är positivt kommer ni få tillsänt er ett avtal, som vi ber er skriva under och skicka tillbaka. Detta avtal innebär att ni ålägger er att:

  • Delge Sverok Skåne er ekonomiska planering samt ekonomiskt resultat för arrangemanget
  • Sverok Skåne med logga står som arrangör på allt material.

Om inte dessa krav uppfylls kommer ett tilldelat ekonomiskt stöd att återkallas.

Inköp

Är det något praktiskt ni behöver, som LAN-utrustning eller kortterminal? Ibland väljer Sverok Skåne att köpa in saker som används vid många arrangemang för att i framtiden kunna låna ut dem till föreningar. Om ni har något förslag på ett sådant inköp får ni gärna höra av er och motivera er idé!

Skriv till styrelsen på info@skane.sverok.se.