Samarrangemang: Hur går det till?

Samarrangemang är ett samarbete mellan distriktet och förening där distriktet går in som arrangör i föreningens event. Ni får en utsedd kontaktperson i styrelsen som hjälper er med eventet. Arrangemanget måste kunna generera det som heter deltagardagar via Region Skåne.

Att ha Sverok Skåne som arrangör

Om det så gäller en helt ny idé för rekrytering av nya medlemmar eller er årliga träff för de gamla rävarna så kan ni ansöka om att ha Sverok Skåne som arrangör för ert arrangemang. Detta innebär att Sverok Skåne kan bidra med bl.a:

 • Pengar
 • Marknadsföring
 • Kontakter
 • Utrustning

Sverok Skåne kan också hjälpa er komma i kontakt med andra föreningar, som har det ni behöver låna.

Vilka krav ställer distriktet på föreningen?

Distriktet och föreningen kommer ingå i ett avtal, så föreningen behöver ha en ekonomiskt ansvarig med firmateckningsrätt som kan skriva på avtalet med distriktet.

Sverok Skåne får sitt bidrag från Region Skåne och måste rapportera in sina aktiviteter till dem. Därför behöver vi en del saker i gengäld från er:

 • Att vår logga är med på evenemangets marknadsföringsmaterial (affischer, bakgrundsbild på facebookevent).
 • Att vi är taggade på facebookevent och
 • Att ni senast tre månader efter arrangemanget skickar in deltagarlista med följande information:
  • Aktivitetens namn
  • Plats och datum för aktiviteten
  • Namn, adress, födelsedata (år, månad, dag) och föreningstillhörighet på deltagarna.
  • Printscreens eller fysiska kopior av marknadsföringsmaterial

Mallar för hur avtal kan se ut och för återrapportering av deltagardagar hittar ni här.