Kallelse till extra årsmöte

Posted on Årsmöten

Hej, Härmed kallas alla SKuDs medlemmar till extra årsmöte 30/5 2014 kl. 18.00 på Spelens hus, Ystadvägen 42, vån 3, 214 45 Malmö, Sverige. Vi kommer att behandla förra styrelsens ansvarsfrihet då vi nu fått en revisorsberättelse. Vill du ha hela dagordningen mailad till dig så skicka ett mail till info@skud.sverok.se. Har du några andra […]

Read more >