Om distriktet

Välkommen till Sverok Skåne

Sverok Skåne är det sydligaste distriktet i Sverok och omfattar Skåne län. I dag omfattar distriktet runt 400 Sverok-anslutna föreningar och avdelningar, som tillsammans bildar och sköter Sverok Skåne.

Org.nr: 845002-3059

Sverok Skåne har sitt kontor på Spelens hus i Malmö

Sverok Skåne
Spelens hus
Nobelvägen 145A
212 15 Malmö

Distriktets styrelse

Styrelsen jobbar helt ideellt och består av representanter från olika Skånska Sverok föreningar. Styrelsen träffas minst en gång i månaden för att bland annat godkänna bidragsansökningar som kommit in till distriktet. Styrelsen håller även i föreningsträffar så som Julspelhelgen som är en tradition inom distriktet.

Styrelsens mötesdatum 2022

Distriktets valberedning

Valberedningen jobbar helt ideellt och har som uppgift att hitta ett bra förslag på styrelse till distriktets årsmöte. Valberedningen består av representanter från olika Skånska Sverok föreningar.

Distriktets revisorer

Revisorerna jobbar helt ideellt och har som uppgift att granska styrelsens verksamhet och bokföring. De kan föreslå ansvars frihet för styrelsen under årsmötet. Revisorerna består av representanter från olika Skånska Sverok föreningar.

Våra samarrangemang

Dstriktet samarbetar med flera föreningar i vad som kallas för samarrangemang. Då står distriktet med som huvudarrangör, hjälper till med bidrag och samlar in statistik i vad som kallas Deltagar dagar. Deltagar dagar används när distriktet söker bidrag från Region Skåne, de pengarna får sedan alla Skånska Sverok föreningar vara med och dela på!