Information Årsmöte 2024

Här kommer informationen inför Sverok Skånes årsmöte 2024 löpande läggas till!

Datum och handlingar

Save the date 24 mars träffas vi någonstans i Skåne för vårt årsmöte!
Länk till handlingarna

  • 3 mars – Motioner måste vara inskickade
  • 10 mars – handlingarna behöver vara tillgängliga
  • 10 mars – Anmälan måste vara inne om man behöver hotell
  • 22 mars – Skickat in anmälan till årsmötet för VoteIt
  • 24 mars – Årsmöte

Anmälan till årsmötet

För att kunna delta på årsmötet behöver du anmäla dig i förväg. Detta så att vi kan lägga till dig i VoteIt i god tid. Kan vi inte lägga in dig i VoteIt så kan vi inte ge dig ge dig rösträtt.
Anmälan bör vara inne senast 22 mars.

VoteIt – röstning och förslag

Under årsmötet kommer vi att använda systemet VoteIt som är en webbsida. VoteIt kommer sköta närvaro och röstlängden. Det är därför viktigt att du har med dig en bärbardator, padda eller telefon så att du kan rösta. Har du ingen egen dator så kontakta distriktet, vi har ett begränsat antal paddor vi an låna ut vid behov.

Vi kommer att behöva din mailadress för att skicka en inbjudan till VoteIt, därför är det viktigt att du fyller i anmälan som är länkad ovanför!

Motioner – senast 3 mars!

Motioner behöver skickas in i förväg till styrelsen så att de kommer med i handlingarna.
Motioner behöver vara inne senast 3 mars och skickas till info@skane.sverok.se.

Motioner ska innehålla: tydlig rubrik, avsändare, beskrivning och tydliga Att-satser. Vid frågor maila styrelsen så hjälper vi dig.

Vad behöver du ha med dig till mötet

  • Kunna styrka din rösträtt: underskriven fullmakt, protokoll med beslut från din föreningsstyrelse eller årsmötesprotokoll om du är förtroendevald i din förening.
  • Konto i VoteIt.
  • Elektronik – dator, padda eller telefon.

Mötens funktionärer

För att mötet ska kunna fungera så behövs det olika funktioner.
Presidium: Mötes ordförande och mötes sekreterare.
Rösträknare: Om VoteIt inte fungerar och mötet ber om votering så behöver vi minst 2 rösträknare.
Justerare: Dubbelkollar och skriver under att protokollet stämmer.

Vill du vara rösträknare och/eller justerare så kontakta oss! info@skane.sverok.se

Våra sociala medier