Dokument

Här publiceras dokument såsom protokoll from styrelsemöten och årsmöten.

Stadgar Sverok Skåne – Uppdaterade senast på årsmötet 2023.

Distriktets årsmöte – Lista på kallelser och protokoll från tidigare årsmöten.

Styrelsemötesprotokoll – Protokoll från styrelsemöten 2014 och framåt.

Begäran om ersättning (BoE) – Blankett för begäran om ersättning för utlägg.

Policydokument – Här hittar du alla aktiva policydokument.

Mallar samarrangemang – Här hittar du olika mallar som har med våra samarrangemang att göra.