Ansök

Formulär för distriktsbidrag

I detta formuläret kan ni enkelt skicka in en ansökan om projektbidrag och microbidrag.


Vill ni ansöka om ett samarrangemang istället? Kolla in detta formuläret!


Det är helt frivilligt att använda formulären, de är tänkta att vara stöd om man inte riktigt vet vad som ska stå med i en bidragsansökan. Det går fortfarande bra att skicka in bidragsansökan på mejl, precis som tidigare!