Distriktets verksamhet och bokföring granskas av förtroendevalda revisor. Distriktet har inga krav på sig att ha auktoriserade revisorer (omsättningen är för liten), så distriktets revisorer är erfarna lekmannarevisorer.

Revisorer 2020

Albin Westermark
Johan Gustafsson

Revisor suppleanter 2020

Alec Gora (till Albin Westermark)
Felicia Svilling (till Johan Gustafsson)

Revisorerna kan nås på revisor@skane.sverok.se