Revisorer

Distriktets verksamhet och bokföring granskas av förtroendevalda revisor. Distriktet har inga krav på sig att ha auktoriserade revisorer (omsättningen är för liten), så distriktets revisorer är erfarna lekmannarevisorer.

Revisorer 2023

Albin Westermark
Alexander Wallin

Revisorsersättare 2023

Felicia Svilling 

Revisorerna kan nås på revisor@skane.sverok.se