Valberedningen

Valberedningen är de som inför varje årsmöte letar upp medlemmar som är intresserade och lämpade för att sitta i nästa års distriktsstyrelse.


Valberedningen 2023

Nicholas Johansson (sammankallande)

Hampus Samuelsson

Samuel Ström

Valberedningen kan nås på valberedningen@skane.sverok.se