Studiefrämjandet

Nyheter från Studiefrämjandet!

Information om studiefrämjandet i Skåne och möjligheter för hjälp och samarbete

Nedan kommer text författad av Patrik Nilsson från Studiefrämjandet. Sverok har sedan länge varit en medlemsorganisation i studiefrämjandet, men vår uppfattning är att många föreningar inte är medvetna om detta och vad man kan göra tillsammans med dem.
//Styrelsen

Jag heter Patrik Nilsson och jag jobbar på Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Jag är Sverok Skånes kontaktperson och jag har som mål att få till det föreningssamarbete som vi alltid hoppats på, men aldrig riktigt fått till.Som medlemsorganisation i Studiefrämjandet bör samarbetet ihop med Sverok fungera naturligt och friktionsfritt. I Skåne-Blekinge har det dock inte sett ut så den senaste tiden. Studiefrämjandet är medvetna om att vi har brustit i kommunikationen och därför inte blivit den samarbetspart som vi har för avsikt att vara. Därför vill vi nu lägga om strategi och tillsammans med er se över hur vi kan hjälpa varandra att stärka spelkulturens roll inom folkbildningen. 

Folkbildningsrådet har tagit beslut kring vilka former av spel som räknas som folkbildning och vad som inte gör det. Detta är de regler som vi utgår ifrån när vi beslutar oss för att godkänna eller inte godkänna verksamhet. Kortfattat så går alla spelformer som syftar till lärande och utveckling i grupp (till skillnad från tävlande och ”förströelsespel”) att rapportera som folkbildning. Det finns gråzoner där det är svårt att avgöra vad som kan ses som folkbildning och vad som inte kan göra det. Då är det enda sättet att vi tar en dialog. Ni kan spelverksamheten och vi folkbildning, så tillsammans så löser vi den här typen av frågor. 

Att ni bedriver studiecirklar och/eller kulturarrangemang hos Studiefrämjandet kan generera visst ekonomiskt stöd till exempelvis förbrukningsmaterial, studiematerial eller lokalhyra. Vi kan även vara behjälpliga med lokaler och annan praktisk hjälp. Vilket stöd ni kan få baseras på så många parametrar att det är bättre att ni kontaktar oss om ni undrar över vad just er grupp kan få hjälp med.

Utöver det vi kan hjälpa er specifika grupp eller förening med så finns det en stor nytta med att rapportera närvaro till oss då detta i sin tur stärker Sveroks och spelkulturens roll. En indikator mot bidragsgivare, beslutsfattare och vår egen förbundsstyrelse att det vi gör är en seriös sysselsättning som förtjänar lika stort utrymme som all annan kultur.

Vi vill göra vad vi kan för att få till ett så givande samarbete som möjligt för alla parter. Därför ser vi fram emot att komma i kontakt med er Sverok-föreningar som vill se på möjligheterna till att ha studiecirklar och kulturprogram ihop med oss.

Ni når mig på patrik.nilsson@studieframjandet.se eller 0705578755
.