Årsmöten

Kallelse till extra årsmöte

Hej,

Härmed kallas alla SKuDs medlemmar till extra årsmöte 30/5 2014 kl. 18.00 på Spelens hus, Ystadvägen 42, vån 3, 214 45 Malmö, Sverige.

Vi kommer att behandla förra styrelsens ansvarsfrihet då vi nu fått en revisorsberättelse.

Vill du ha hela dagordningen mailad till dig så skicka ett mail till info@skud.sverok.se. Har du några andra frågor? Ring Alexandra Hjortswang på 0761-65 63 53

Välkomna!

Styrelsen, Sverok SKuD
Här är dagordningen:
Mötets öppnande
Mötets behörighet
Mötets närvaro
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Förra styrelsens ansvarsfrihet
Övriga frågor
Mötets avslutande
Länkar till beslutsunderlag finns här under